Koszty

Koszty
Kosztami ściągania wierzytelności w razie uzasadnionego roszczenia i wygrania sprawy niemieckie sądy w całości obciążają dłużnika (§ 91 ZPO).

Ogólnie można powiedzie, że stanowią one w większości przypadków od 5 % do 20 % dochodzonej sumy (zwłaszcza opłaty sądowe są dużo niższe niż w Polsce). Jeżeli przed udzieleniem zlecenia potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji na temat kosztów, to jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski
Tel.: 0049 163 481 22 84
Fax.: 0049 5251 788 310 50
E-Mail: suminski@suminski.de