Windykacja procesowa

Windykacja procesowa – sądowa

Jeżeli konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego, to poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. W sądowym postępowaniu nakazowym (tzw. Mahnverfahren) możliwe jest uzyskanie tytułu wykonalności w czasie 2 – 3 miesięcy.

Przed wszczęciem danej sprawy informujemy o przewidywanej wysokości kosztów.
Wniesienie sprawy do sądu odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą.

Również w fazie postępowania sądowego informujemy Państwa na bieżąco o stanie sprawy.

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski
Tel.: 0049 163 481 22 84
Fax.: 0049 5251 788 310 50
E-Mail: suminski@suminski.de