Windykacja

Windykacja adwokacka

Dlaczego windykacja adwokacka? Niemieccy dłużnicy wychodzą niestety z założenia, że pisma upominające wysyłane przez polskich wierzycieli, polskich adwokatów lub też polskie firmy windykacyjne pozostaną bez żadnych konsekwencji i nie robią one na nich żadnego wrażenia.

Inna jest jednak reakcja na upomnienie wysłane przez niemieckiego adwokata, który po upływie terminu wyznaczonego do zapłaty jest w stanie wystąpi z powództwem do każdego niemieckiego sądu (przed wieloma sądami proces może by prowadzony tylko przez adwokata).

Większość dłużników reguluje wówczas natychmiast zaległe faktury lub też wykazuje gotowość do negocjacji dotyczących warunków spłaty.

Windykacja procesowa

Windykacja procesowa – sądowa
Jeżeli konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego, to poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. W sądowym postępowaniu nakazowym (tzw. Mahnverfahren) możliwe jest uzyskanie tytułu wykonalności w czasie 2 – 3 miesięcy.


Przed wszczęciem danej sprawy informujemy o przewidywanej wysokości kosztów. Wniesienie sprawy do sądu odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą.

Również w fazie postępowania sądowego informujemy Państwa na bieżąco o stanie sprawy.

Windykacja komornicza

Komornicy niemieccy są według naszych doświadczeń dużo sprawniejsi aniżeli ich koledzy w Polsce, więc najczęściej można liczy na to, ze egzekucja prowadzona przez komornika z majątku dłużnika doprowadzi do zaspokojenia.

Również w fazie postepowania komorniczego informujemy Państwa na bieżąco o stanie sprawy.

Koszty

Kosztami ściągania wierzytelności w razie uzasadnionego roszczenia i wygrania sprawy niemieckie sądy w całości obciążają dłużnika (§ 91 ZPO).

Ogólnie można powiedzie, że stanowią one w większości przypadków od 5 % do 20 % dochodzonej sumy (zwłaszcza opłaty sądowe są dużo niższe niż w Polsce). Jeżeli przed udzieleniem zlecenia potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji na temat kosztów, to jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski

0049 163 481 22 84

 +49 5251 788 310 50

Peter Suminski

Peter Suminski

Adwokat i Notariusz

suminski@suminski.de

LinkedIn