Przedawnienie roszczeń

Jak zapobiec przedawnieniu roszczeń

W prawie niemieckim roszczenia majątkowe także ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia. Termin przedawnienia uzależniony jest od rodzaju roszczenia. W niektórych przypadkach wynosi on tylko 6 miesięcy!

Wierzyciel może odzyskać całą lub przynajmniej dużą część swoich roszczeń tylko wówczas, jeśli wcześnie dochodzi swoich należności.

Proszę pamiętać, że pisma upominające wysyłane przez wierzycieli, adwokatów lub też firmy windykacyjne nie przerywają biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia zostaje jednak przerwany przez rozpoczęcie sądowego postępowania nakazowego.

Nasz wyspecjalizowany wydział windykacyjny ma możliwość elektronicznego rozpoczęcia takiego postępowania w przeciągu kilku minut.

Natychmiastowy kontakt w języku polskim:
Adwokat i Notariusz Peter Suminski

0049 163 481 22 84

+49 5251 788 310 50

suminski@suminski.de